BURSA KERJA KHUSUS SMK YPT 1 PURBALINGGA


Bursa Kerja Khusus (BKK) SMK YPT 1 Purbalingga adalah salah unit/pokja pelaksana penempatan Tenaga Kerja yang mengikuti sistem Antar Kerja secara Legal yang dimiliki oleh SMK YPT 1 Purbalingga. BKK SMK YPT 1 Purbalingga menjadi fasilitator pencari kerja dengan dunia usaha/kerja/industri dan menjalin kerjasama antara lembaga pendidikan formal dengan dunia usaha/kerja/industri sebagai pengguna tenaga kerja yang siap pakai diseluruh Indonesia.
Pelaksanaan kegiatan dan pelayanan Antar Kerja Bursa Kerja Khusus meliputi:

  • Mendaftar dan mendata lulusan/alumni SMK YPT 1 Purbalingga sebagai pencari kerja.
  • Mendaftar dan mendata Lowongan kesempatan kerja yang diterima BKK.
  • Melakukan bimbingan kepada pencari kerja untuk mengetahui bakat, minat dan kemampuan/skill sesuai kebutuhan pengguna tenaga kerja.
  • Menghimpun data pengguna tenaga kerja dan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS).
  • Melakukan penawaran mengenai persediaan tenaga kerja.
  • Melakukan pengiriman untuk memenuhi permintaan tenaga kerja.
  • Mengadakan verifikasi sebagai tindak lanjut dari pengiriman dan penempatan yang telah dilakukan.
  • Melakukan penyaluran dan penempatan tenaga kerja di dalam negeri dan bekerjasama dengan PPTKIS untuk penempatan tenaga kerja.
  • [afh]